Denetim

Problemler

 • Büyük organizasyonları denetleme sıkıntıları
 • Yasal düzenlemelerle takip ve uyum sürecinde yaşanan sıkıntılar
 • Finansal risklerin öngörülememesi
 • Süreçlerin diğer yazılımlarla entegrasyon problemi
 • Dokümanların yönetiminde yaşanan problemler

Çözümler

 • İşlemlerin basitleştirilmesi
 • Gerçek zamanlı bildirim ve hatırlatmalar
 • Kapsamlı raporlama
 • Diğer servis ve sistemlerle entegrasyon
 • Birden fazla veritabanı desteği

Yatırımın Geri Dönüşü

 • Süreç ve risk yönetimin etkin olarak gerçekleştirilmesi
 • Gerçek zamanlı raporlama
 • Maliyetlerin azaltılması
 • Entegrasyonda süreklilik ve veri güvenilirliğinin sağlanması
 • Belgelerin onaylanması ve kontrollü saklanması
 • Operasyonların daha efektif yürütülmesi
 • Kayıtların denetimlere uygun tutulması

Örnek Süreçler

 • İç Denetim, Risk Yönetimi ve Kalite Yönetimi
 • Sorgu ve Anket Çözümleri
 • Devlet Teşvik Elektronik İmza İşlem Süreçleri
 • Devlet Teşvik Testi Süreci
 • Hazine Hesap Formu Bildirimi
 • Vergi Dairesi Hesap Formu Bildirimi
 • BT Yardım Masası
 • İstifa, İşe Alma ve İşten Çıkarma ve Personel Değerlendirme Süreci
 • Seyahat & Masraf Süreci