Üretim

Problemler

 • Tedarik zinciri yönetimindeki yüksek maliyetler
 • ERP entegrasyon sıkıntıları
 • Kıt kaynaklarla üretim
 • Tedarikçilerle iletişim problemi
 • Üretim planlarındaki değişikliklerin yönetimi
 • Müşteri ve tedarikçi sistemlerle entegrasyon problemi

Çözümler

 • İç ve dış uygulamalar arasında entegrasyonun sağlanması
 • Etkin kaynak yönetimi
 • Bilgilendirme sistemleri
 • Öngörülemeyen sorunlara hızlı ve etkili çözüm üretme
 • Otomatik iletişim
 • Web-tabanlı uzaktan erişim ile kısa sürede problem çözümü

Yatırımın Geri Dönüşü

 • Depolama maliyetlerinde azalma
 • Kaynakların etkin kullanılması
 • Tedarikçilere ve müşterilere gerçek zamanlı geri bildirim yapılması
 • Lojistik ve üretimin gerçek zamanlı iletişimi ile termin tarihlerine uyumun sağlanması
 • Üretim yönetim verimliliğinin artması
 • B2B süreçlerine entegrasyonun sağlanması

Örnek Süreçler

 • Yeni Ürün Geliştirme Süreci
 • İstifa, İşe Alma ve İşten Çıkarma ve Personel Değerlendirme Süreçleri
 • Avans ve Masraf
 • Öneri Yönetimi
 • Yardım Masası
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi
 • Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet
 • Proje Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Doküman Arşivi
 • Cari Hesap Mutabakatı
 • E-fatura Yönetimi
 • Reklam ve Pazarlama Süreçleri
 • Seyahat & Masraf Süreci