e-Yazışma

e-Yazışmalarınızı KEP Üzerinden Yapın

Kurumlar KEP alt yapısını kullanarak yazışmalarını Emakin platformu üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yaparak posta yoluyla yaşanan gecikme başta olmak üzere bir çok problemden kurtulup zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyorlar. Kağıt kullanımı olmaksızın elektronik ortamda, kullanıcıların belirledikleri kurallar setine bağlı olarak gerçekleşen e-Yazışma’nın sağladığı güvenli belge paylaşımı ile kurumlar arası yazışmalarda gecikmeleri ortadan kaldırırken, KEP ile güvenli hale getiriliyor.

Tek Platformda Yönetim

Yazışmalarınızı Emakin platformunda başka bir teknolojiye veya araca ihtiyaç duymadan yönetin. Tamamen elektronik ortamda yönetilen yazışmalar kolay bir şekilde yapın ve Emakin’in güvenli arşivinde saklayın.

KEP Alt Yapısı
e-Yazışma KEP alt yapısını kullanarak yapıldığı için belge paylaşımlarında güvenlik esas alınır. KEP adresine gelen belge muhaberat birimi üzerinden hızlıca ilgiliye yönlendirilerek kurumlar arasındaki yazışmalarda gecikmeler Emakin ile ortadan kaldırın.

Arşiv
Bütün yazışmalar güvenli ve tek bir ortamda otomatik olarak arşivlenerek Emakin’de bilgi kaybı yaşanmaksızın her an ve her yerden ulaşılabilir hale gelir. Dosya ekleri, üst yazılar, dosyalar otomatik olarak sistemde saklayın.

İş Verimliliği

Emakin E-Yazışma, KEP alt yapısını kullandığı için gelen belgenin kimden, hangi adresten geldiği gibi bilgiler yasal olarak güvence altına alınmıştır. Emakin hızlı ve verimli geri dönüş için bütün adımlarda kullanıcının yanındadır.

Hızlı Geri Dönüş
Cevaplanması gereken yazışmanın ana yazından alınması gereken alanları, dağıtım listesi, kurumu ve ileti konusu gibi alanları otomatik olarak e-Yazışma tarafından doldurularak kurumun hızlı geri dönüş yapması sağlayın.

Elektronik İmza
Kullanıcılar, kendilerine imzalamak üzere gönderilen dosya eklerine Emakin platformu üzerinden her an ve her yerden ulaşabilir ıslak imzaya gerek duymaksızn elektronik imzalarını kullanarak imzalayarak hızlı geri dönüş sağlar.

Yasal Mevzuata Uygun

Emakin e-Yazışma, hukuki dayanağını oluşturan ve 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ‘e göre Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Standart Dosya Planı
Emakin, Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasın da genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak için yayınlanan genelgeye uygun bir çalışma sağlar.