Karar Modelleme

İşletmeler için Esneklik

DMN 1.1 Desteği

Emakin, iş kurallarını temel düşük kod gereksinimi olarak uygulamak için DMN 1.1 endüstri standardını destekler.

DMN tabloları veya modelleriyle, iş süreci sahipleri kuralları büyük bir esneklik ve kolaylıkla tanımlayabilir ve değiştirebilir.

Karar Modelleri

Aynı süreç diyagramlarında olduğu gibi kararlarda da bir karar mantığı oluşturmak için mantıksal diyagramlar vardır.

Modeller, “Kategori” gibi gerekli girdileri veya karar kaynağını tanımlayan politika belgelerini içerebilir.

Karar diyagramı AI ile otomatik olarak düzenlenir ve çizim çizgileri ve hareketli kutularla uğraşmanıza gerek kalmaz.

Karar Tabloları

Kural koyma mantığı, herhangi bir kodlama olmadan excel tablolarına benzer şekilde inşa edilir.

Her tablonun karar sonucu olarak gerekli girdiler ve çıktılar vardır.

Rest API

POST /rest/decision
{
  process : "Decision",
  model : "dinner",
  decision : "Dish",
  inputData: {
  	Season : "Fall",
  	NumberOfGuests : 2
  }
}


{
  Dish:"Spareribs"
}

Karar modelleri ayrıca, diğer uygulamalarla entegrasyon için REST API çağrılarıyla da gerçekleştirilebilir.

Karar modellerini REST servisi olarak kullanmak, uygulama mantığını büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Düşük Kod Geliştirme mi arıyorsunuz?