Sözleşme Yönetimi

Sözleşmelerinizi Kolayca Oluşturun, Arşivleyin ve Kontrol Edin

Sözleşme Yönetimi, sözleşmelerin kolayca ve hızlıca oluşturulmasını, onaya sunulmasını, takip edilmesini, karşı tarafa e-posta ile gönderilmesini ve raporlanmasını sağlayan bir uygulamadır.

Seçenekler

Şablon taslığını oluştururken kullanmak üzere sözleşme tiplerini ve ifade tiplerini kaydedebilirsiniz.

İşaret
İfade tipleri ile sözleşme maddelerinizi işaretleyebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda tüm sözleşmeler içerisinde işaretlediğiniz madder bulabilirsiniz.

Şablon

Tekrar tekrar sözleşme taslağı hazırlamak yerine bir ve/veya birden fazla müşteri ya da iş ortağı ile yapılan sözleşmeleri tiplerine göre taslak haline getirebilirsiniz.

İçerik
Tek bir şablon taslağı ile yüzlerce sözleşme hazırlayabilirsiniz.
Onaycıları ve tarafları seçebilirsiniz.
Her bir sözleşmede değişmesini istediğiniz içerik alanlarını işaretleyebilirsiniz.

Güvenlik
Güvenlik profilleri ile sözleşmeleri dijital arşivinde görecek farklı kişi/grup ya da departmanları belirleyebilirsiniz.

Değişiklik Takibi
Standart şablon üzerinde yapılan değişikliklerin takibi sayesinde onay süreci sırasında yapılan değişiklikleri kolayca takip edebilirsiniz, paragraflar üzerinde notlar alabilirsiniz.

Yeni Sözleşme

Yeni sözleşmeyi üç farklı yöntemle hızlıca oluşturabilir, onaya sunabilir ve e-posta ile karşı tarafa gönderebilirsiniz.

Hazırlama
Kullanımı kolay arayüz ile kolay ve hızlı şekilde sözleşme içeriğini herhangi bir metin editörüne ihtiyaç duymadan düzenleyebilirsiniz.
Sözleşme hazırlamada farklı yöntemler kullanabilirsiniz. 
Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikleri takip edebilirsiniz.

Hatırlatma
Süresi biten, yenileme zamanı gelen, ödeme tarihi, cezai şartlar, günü yaklaşan taahhütler, vb. hususların elektronik olarak kullanıcıya hatırlatılmasını sağlayarak iş takibi ve risksiz bir çalışma düzeni sağlayabilirsiniz.

Elektronik İmza
Sözleşmelerinizi istediğinizde elektronik imza ile imzalayarak, ıslak imza nedeniyle doğabilecek gecikmelerden kurtulabilirsiniz.

Belge Arşivi
Kalite yönetimine uygun olarak diğer tüm belgeleriniz ile birlikte sözleşme belgelerinizi de tek bir ortamda saklayabilir ve içerik arama gibi bir çok araç ile her an her yerden ulaşabilirsiniz.

Sözleşme Güncelle

Aktif olan sözleşmelerinizin genel ve hatırlatıcı bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Aynı zamanda yürürlükte olan sözleşmeler için fesih işlemini başlatabilirsiniz.

Güncelleme
Aktif olan sözleşmeleri güncelleyebilirsiniz.

Fesih
İstediğiniz zaman aktif sözleşmelerin fesih işlemini başlatabilir ve fesih işlemini onaya sunabilirsiniz.