Sağlık

Problemler

 • Hastaların uzun süre beklemesi
 • Poliklinikler arası iletişim problemleri ve iş birliğin sağlanamaması
 • Hastane kaynaklarının etkin yönetilememesi
 • Veri doğruluğunun sağlanamaması
 • Dokümanların yönetiminde yaşanan problemler
 • Çoklu bilgi sistemlerinin yönetilememesi
 • Sigorta ve ambulans şirketleri ile etkileşim problemleri

Çözümler

 • Diğer servis ve sistemlerle entegrasyon
 • Birden fazla veritabanı desteği
 • Şikayetlerin elektronik ortama aktarma ve takip etme
 • Yetki kontrollerinin otomatik gerçekleştirme
 • Gerçek zamanlı bildirim ve hatırlatmalar
 • Kapsamlı raporlama
 • Takvim tabanlı kaynak yönetimi
 • İşlemler arası entegrasyon

Yatırımın Geri Dönüşü

 • Hizmet kalitesinin arttırılması
 • Hızlı faturalandırma ve geri ödeme sistemlerinin hızlandırılması
 • Yönetim maliyetlerinin düşmesi
 • İşlem maliyetlerinin düşmesi
 • İş birliği yapılan kurumlarla iletişimin geliştirilmesi
 • Doküman kontrolünün sağlanması ve güvenli saklanması
 • Kayıtların denetimlere uygun tutulması

Örnek Süreçler

 • Hasta Takip Süreçleri
 • Denetim ve Uygunluk Süreçleri
 • Klinik Araştırmalar Yönetimi
 • Cihaz Takibi Süreci
 • Satın Alma Yönetimi
 • İstifa, İşe Alma ve İşten Çıkarma ve Personel Değerlendirme Süreci
 • Distribütör Cihaz Bakım Takibi
 • Materyal Teklif Hazırlama Süreci