Sigorta

Problemler

 • Rekabetin yoğun olması
 • Yasal düzenlemelerle takip ve uyum sürecinde yaşanan sıkıntılar
 • Müşterilerle iletişim problemi
 • Süreçlerin sigorta yazılımları ile entegrasyonunda yaşanan sıkıntılar
 • İş süreçlerinin uzun zaman alması

Çözümler

 • Özelleştirilebilir süreçler ile daha etkin rekabet
 • Gerçek zamanlı bildirim ve hatırlatmalar
 • Öngörülemeyen sorunlara hızlı ve etkili çözüm üretme
 • Kapsamlı raporlama
 • Müşteri taleplerinin web, e-mail ve sms yoluyla otomatik karşılanması
 • İşlemlerin basitleştirilmesi
 • Diğer servis ve sistemlerle entegrasyon
 • Birden fazla veritabanı desteği

Yatırımın Geri Dönüşü

 • İş akışlarının daha hızlı gerçekleşmesi
 • Maliyet avantajının sağlanması
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi
 • Operasyonların daha efektif yürütülmesi
 • Müşterilere sunulan hizmet kalitesinin artması
 • Call centerdan destek ihtiyacının azalması
 • Entegrasyonda süreklilik ve veri güvenilirliğinin sağlanması

Örnek Süreçler

 • İç Denetim, Risk Yönetimi ve Kalite Yönetimi
 • Yönetim, Risk ve Uyum
 • Genel Veri Koruma Yönetmelik Takibi
 • Sözleşme Yönetimi
 • İleti Yönetim Sistemi
 • E-yazışma Süreci
 • UETS (E-Tebligat) Takip ve Cevaplama Süreci
 • İK Süreçleri
 • Müşteri Durum Tespiti
 • Müşteri Kabul Yönetimi
 • İşlem İzleme Süreci
 • Fiziksel Arşiv ve Doküman Yönetimi
 • E-fatura Yönetimi
 • Tazminat Talebi
 • Kredi Başvuru Süreci
 • Operasyonel Süreçler
 • Seyahat & Masraf Süreci